Základná umelecká škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Školné

Platba školného na účet.

IBAN: SK79 0200 0000 0016 9918 2251

Variabilný symbol: podľa triedy - u učiteľa

Špecifický symbol: poradové čislo v tr. knihe

Konštantný symbol: 0178

Správa pre adresáta: Priezvisko žiaka!

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky