Základná umelecká škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Zmluvy 2012

   Ident.
  zmluvy

     Predmet  zmluvy

   Zmluvný partner

      Dátum
    podpísania

     Dátum
  zverejnenia

 Príloha


 
ZML 1/12


Darovacia zmluva

KOVOHUTY, a.s.
Polianky 5, 841 01 Bratislava
iČO: 362 00 867


  
09.01.2012   
09.01.2012 ZML 1/12

  ZML 2/12

Dodatok č.2
k zmluve o nájme nebytových priestorov
zo dňa 16.9.2010

Mesto Krompachy
Námestie slobody č.1
053 42 Krompachy
IČO: 329 282


  
30.01.2012


  
30.01.2012

 
 ZML 2/12

  ZML 3/12

Dohoda o zapožičaní č.1/12

Alexandra Baronová
Poštová 5
053 42 Krompachy


  
20.02.2012

  
  
20.02.2012


 ZML 3/12

 ZML 4/12

Kolektívna zmluva

  01.03.2013

  01.03.2013

 KZ-2012


 
ZML 5/12


Nájomná zmluva č.1/12

Medical Products s.r.o.
Múzejná 8, 929 01 D.Streda
IČO: 461 991 36


  
04.07.2012


  
04.07.2012


 
ZML 5/12

 ZML 6/12

Nájomná zmluva č.2/12

Medical Products s.r.o.
Múzejná 8, 929 01 D.Streda
IČO: 461 991 36


  
03.09.2012


  
03.09.2012


 
ZML 6/12

 ZML 7/12

Dohoda o zapožičaní č.2/12

Anna Rabatinová
Kluknava 109
053 51 Kluknava


  
20.09.2012


  
20.09.2012


 
ZML 7/12

 ZML 8/12

Dohoda o zapožičaní č.9/12

Jela Zimmermannová
Družstevná 2/538
053 42 Krompachy


  
20.09.2012


  
20.09.2012


 ZML 8/12

 ZML 9/12

Dohoda o zapožičaní č.3/12

Alexandra Baronová
Hlavná 23
053 42 Krompachy


  
27.09.2012


  
27.09.2012


 
ZML 9/12

 ZML 10/12

Dohoda o zapožičaní č.4/12

Milan Richnavský
Richnava 201
053 51 Kluknava


  
27.09.2012


  
27.09.2012


 
ZML 10/12

 ZML 11/12

Dohoda o zapožičaní č.5/12

Drahoslava Tomašovová
Hrišovce 49
053 51 Kluknava


  
27.09.2012


  
27.09.2012


 
ZML 11/12

 ZML 12/12

Dohoda o zapožičaní č.7/12

Jozef Tondra
Vajanského 18
053 61 Spišské Vlachy


  
27.09.2012


  
27.09.2012


 
ZML 12/12

 ZML 13/12

Dohoda o zapožičaní č.8/12

Mária Ferková
Mlynská 6
053 42 Krompachy


  
27.09.2012


  
27.09.2012


 
ZML 13/12

 ZML 14/12

Nájomná zmluva č.3/12

Medical Products s.r.o.
Múzejná 8, 929 01 D.Streda
IČO: 461 991 36


  
28.09.2012


  
28.09.2012


 
ZML 14/12

 ZML 15/12

Dohoda o zapožičaní č.6/12

Marta Vendráková
Kluknava 474
053 51 Kluknava


  
05.10.2012


  
05.10.2012


 
ZML 15/12

 ZML 16/12

Nájomná zmluva
o nájme nebytových priestorov

ZŠ Komenského 6
053 61 Spišské Vlachy
IČO: 355 439 61


  
01.12.2012


  
01.12.2012


 
ZML 16/12

 ZML 17/12

Darovacia zmluva

Ing. Lívia Kozlová
Hlavná 959/39
053 42 Krompachy


  20.12.2012


  20.12.2012


 
ZML 17/12


 ZML 18/12


Dohoda č. 341/§51/2012

UPSVaR Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05201 Spišská Nová Ves IČO: 35557010


  
18.12.2012


  
18.12.2012


 ZML 18/12

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky