Základná umelecká škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Zmluvy 2014

   Ident.
  zmluvy

     Predmet  zmluvy

   Zmluvný partner

      Dátum
    podpísania

     Dátum
  zverejnenia

 Príloha


  
ZML 1/14

Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Mesto Krompachy, Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy, IČO: 329282


  17.1.2014


  17.1.2014


 ZML 1/14

 
  ZML 2/14

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469


  5.2.2014


  5.2.2014


 ZML 2/14

  
  
ZML 3/14

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

  
  6.2.2014

   
  6.2.2014

 
 ZML 3/14

  
  
ZML 4/14

Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8/2014/NZ

Mesto Krompachy, Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy, IČO: 329282

  
  25.2.2014

   
  25.2.2014

 
 ZML 4/14

  

  
ZML 5/14
  

Dohoda č. 56/§51/2014/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenstskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nova Ves, Odborárov 53, 05321 Spišská Nová Ves, IČO: 35557010


  
  26.4.2014


  
  26.4.2014


 
  ZML 5/14

  
  ZML 6/14

Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme priestorov

Mesto Spišské Vlachy
SNP 34, 05361 Spišské Vlachy, IČO:
00329657


  26.5.2014


 26.5.2014

 
 ZML6/14

  
  ZML 7/14

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku

METODIGKO-PEDAGOGICKE GENTRUM
Sfdlo: Sev6enkova 11, 850 01 Bratislava


  30.6.2014
  


 30.6.2014
  


 ZML 7/14
 

  
  ZML 8/14

Zmluva o poskytovani verejných služieb

Slovak Telekom, a.s. Baikalske 2A- 817 62 Bratislava


 12.9.2014

  
 12.9.2014


 
ZML 8/14

  
  ZML 9/14


Nájomná zmluva 3/2014

Základná Škola, Kluknava 43, 05351

 
 30.9.2014


  30.9.2014


 
ZML 9/14


  ZML 10/14


DAROVACIA ZMLUVA

Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.
Horn6dska 80
053 42 Krompachy


  15.10.2014


  15.10.2014


 ZML 10/14

  
  ZML 11/14  

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

Základná škola Spišské Vlachy, Komenského 6 IČO:35543931


  25.11.2014


  25.11.2014


 ZML 11/14

  ZML 12/14

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

Základná škola Slovinky, Slovinky 71 IČO:35546034

  30.9.2014

  30.9.2014

 ZML 12/14

  
  ZML 13/14

Zmluva o dodávke a odbere tepla

Termokomplex s.r.o Krompachy, Hlavná 22 Krompachy IČO: 31687555


  23.12.2014


  23.12.2014


  ZML 13/14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky