Základná umelecká škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

zmluvy 2015

   Ident.
  zmluvy

     Predmet  zmluvy

   Zmluvný partner

      Dátum
    podpísania

     Dátum
  zverejnenia

 Príloha


      
KZ


Kolektívna zmluva     2.2.2015


    2.2.2015


   KZ-2015

      KZ  
  

Kolektívna zmluva-príloha

     1.1.2015
  

    2.2.2015
  

   KZ príloha
 

  ZML 1/15
  


Dodatok k zmluve o poskytovani verejnich služieb

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava
IČO: 35763469

  
 
12.3.2015

   
  
12.3.2015

 
 ZML 1/15

  
  
  ZML 2/15


Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov

Mesto Spišské Vlachy
SNP 34,
05361    Spišské Vlachy
IČO:00329657

  
  
  18.5.2015

   
  
  18.5.2015

 
 
  ZML 2/15

     
  ZML 3/15

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

Základná škola Kluknava 43, IČO: 35546573


  2.9.2015
  


  2.9.2015
  


  ZML 3/15
  

  
  ZML 4/15

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

Základná škola Spišské Vlachy, Komenského 6, IČO: 35543931


  10.9.2015


  10.9.2015

 
  ZML 4/15

  
  ZML 5/15

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

Základná škola Slovinky 71, 05340 IČO: 35546034


  7.12.2015


  7.12.2015
  


  ZML 5/15
 

  
  D
odatok k zmluve o odbere teplaD
odatok k zmluve o odbere tepla

Termokomplex, s.r.o. Krompachy, Hlavná 42, 053
42 Krompachy
IČO: 31687555
DIČ: 2020502088


 
  28.12.2015

  

   8.1.2016


 
  
Dodatok

  
 ZML 6/15

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností

LIVONEC s.r.o., odštepný závod Merkušovská cesta 1, IČO: 31730671
DIČ: SK2020515266

 
 31.12.2015


31.12.2015


ZML 6/2015


  


  


 

  
   


  


  


 

 

  

  

  


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky