Základná umelecká škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

zmluvy 2016

   Ident.
  zmluvy

     Predmet  zmluvy

   Zmluvný partner

      Dátum
    podpísania

     Dátum
  zverejnenia

 Príloha


      
KZ


Kolektívna zmluva     2.2.2016


   2.2.2016


      KZ

   
 ZML 1-16
  

Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov

Mesto Spišské Vlachy, SNP34, 05361 Spišské Vlachy
IČO: 00329657

    27.5.2016
  

   27.5.2016

  
  ZML 1-16
 

 
  
ZML 2 -16

Zmluva o poskytovaní verejných služieb.

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469

  
   20.10.2016

   
  
21.10.2016

 
 ZML 2-16

  
  
ZML 3 -16


Nájomná zmluva

Základná škola,
Slovinky 71, Slovinky 71, 053 40
IČO: 35546034

  
   26.10.2016
  

   
  27.10.2016
 

 
  
ZML 3-16

     
  
ZML 4 -16


Darovacia zmluva

Mesto Krompachy
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO: 329282


   2.11.2016
  


 
2.11.2016
  


  
ZML 4-16
  

  
  ZML 5-16


Nájomná zmluva

Základná škola Spišské Vlachy, Komenského 6
IČO: 35543931


  1.12.2016


  2.12.2016

 
 ZML 5-16

  
  
ZML 5-16

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

Mesto Krompachy, Námestie slobody, 05342 Krompachy, IČO: 329282


  6.12.2016


  6.12.2016
  


  ZML 6-16
 

  
  
 
  

  

   


 
  

  

 
 
  


  


 

  
   


  


  


 

 

  

  

  


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky